Create New Customer Account

@2020, Công ty TNHH Xuất Khẩu Việt Trang, Địa chỉ: Khu công nghiệp làng nghề, Thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam. Điện thoại: +84915709666, Email: service@viettrangcraft.com, MST: 2800670783, Cấp ngày 9 tháng 11 năm 2001, bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư, Tỉnh Thanh Hoá. @2020, Viet Trang Export Company Limited, Address: Traditional Village, Nga Son Town, Nga Son District, Thanh Hoa Province, Vietnam, Phone: +84915709666, Email: service@viettrangcraft.com, Tax No: 2800670783, Issued on November 9 2001 by Department of Planning & Investment Thanh Hoa